Våre Tjenester

Regnskap og Rådgivning

Vi leverer regnskaps tjenester fra A til Å uansett hvilken størrelse du har på bedriften. Hos oss vil du alltid møte dyktige medarbeidere som jobber kontinuerlig med å skreddersy løsninger som er rett for deg og din bedrift. 

Det å føre regnskap innebærer også å forholde seg til frister, lovverk, lovpålagte avstemminger og kontroller.

Ofte opplever man at nyetablerte selskap ønsker å bokføre regnskapet sitt selv uten å tenke over hva det faktisk krever av tid og holde seg oppdatert for å unngå feil i regnskapet. Å ha feil i regnskapet kan ofte føre til mange problemstillinger slik som feil på skatt, feil på merverdiavgift og lignende. Er også mange spørsmål som dukker opp underveis: Når kan jeg fakturere med mva og uten? Forskjellen på Balanse og resultatregnskap, hvor skal innkjøp bokføres? Skal det aktiveres? 

Da er det greit å ha profesjonell hjelp av en regnskapsfører som tar seg av alle disse tingene, da du kan benytte tiden din på å drifte ditt selskap eller man slipper å sitte på kveldstid etter en lang arbeidsdag for å oppdatere regnskapet.

Vi tar oss av all rapportering til offentlige etater innen fristene og holder regnskapet ditt kontinuerlig oppdatert, da det kan være vanskelig å holde rede på alle fristene, lover, og regelendringer i tillegg til å drifte ditt selskap.

Fordelene med å benytte fremtidens system slik som PowerOffice GO eller Tripletex er at du har innsyn til eget regnskap så ofte eller lite du måtte ønske.

Vi vil også holde deg jevnlig oppdatert på ditt regnskap og gir deg rådgivning ved behov da vi tror på et tett samarbeid med våre kunder skaper det beste resultatet.


Administrasjon

Uansett hvilken størrelse du har på ditt selskap og selskapsform kan vi bistå deg med administrative oppgaver, sørge for at frister og lovverk følges og utarbeidelse av budsjett.

Vi har alt ifra foreninger, stiftelser, små enkeltperson foretak og AS og opp til øvrige selskaper som vi hjelper.Lønn

Dersom du har ansatte er lønn en av de viktigste tingene for bedriften å overholde.

Det er også et stort lovverk rundt lønn som vi holder oss kontinuerlig oppdatert på iht de krav myndighetene setter.

Det vi kan blant annet bistå med på lønn:

 • Registrering av lønnsgrunnlag.
 • Utarbeide dokumentasjon for utbetaling av lønn, sende lønns slipper til de ansatte.
 • Innrapportering A-melding
 • Reiseregninger og sørge for korrekte satser.
 • Refusjoner og utlegg
 • Oppfølging av Obligatorisk tjenestepensjon og lovverket rundt dette.
 • Oppfølging av lovpålagte forsikringer og innberetnings pliktige forsikringer.
 • Feriepenger
 • Skattetrekk og Arbeidsgiveravgift
 • Utleggstrekk og påleggstrekk
 • Refusjoner og inntekts melding ved Sykemelding.
 • Utfylling av terminoppgaver og innsendelse til offentlige etater
 • Påminnelse om betaling av skatt og Arbeidsgiveravgift eller utføre betalingene på vegne av kundene
 • Årlig utarbeidelse av sammenstillings oppgaver til de ansatte
 • Hjelp med arbeids- og ansettelses avtaler.

Lønn er et stort område og mange ting å holde rede på, med oss behøver du ikke å tenke på disse tingene annet en å bistå med den informasjonen vi behøver for å utarbeide lønnen.

Innenfor lønn kan man også benytte timeregistrering i selve regnskapssystemet, Power Office GO, der alle ansatte fører sine egne timer slik at ved lønnsperiodens slutt er lønnsgrunnlaget klart. Timene kan også knyttes opp mot prosjekt.

Benytter dere eller ønsker å benytte andre systemer for timeregistrering kan vi integrere disse inn i regnskapssystemet også.Fakturering

Ved fakturering kan du velge om du ønsker å fakturere selv eller vi skal gjøre det for deg, vi hjelper deg uansett ved å overholde regelverk og formkrav ved fakturering.

Vi kan også følge opp forfalte fordringer ved påminnelser, purring  og oversendelse til inkassoÅrsregnskap, skattemelding og Aksjonærregister oppgave

Dette er noe som kommer hvert eneste år uansett om du driver AS, EPF eller andre selskapsformer.

Det å holde styr på hva skal leveres av skjemaer, hvilke vedlegg, hva skal utarbeides, hvilken dokumentasjon behøves er tidskrevende. Man må også holde seg oppdatert på lovverket og gjeldende regler for beregning av skatten. 

Så skal man også utarbeide protokoller for årsmøte- og generalforsamling, utbytte protokoll, kontantstrømoppstilling og årsberetning.

Et spørsmål vi får ofte omhandler utbytte, når kan jeg ta ut utbytte? hvordan gjør jeg det?

Vi tar oss av blant annet følgende:

 • Utarbeidelse av årsregnskap med notekrav
 • Utarbeidelse av skattemelding
 • Skatteberegning
 • Innsending innen frister til offentlige etater.
 • Bistår ved utarbeidelse av protokoller til styremøte, generalforsamling eller ved utbytte
 • Oppdaterer aksje bok og innsendelse av aksjonærregister oppgave
 • Dokumentasjon ved årsavslutning
 • Bistår når behovet for kontantstrømoppstilling og årsberetning er til stede.
 • Bistår revisor for selskap som har krav om revisor.Etablering av selskap

Går du å tenker på å starte opp et selskap men er usikker på hva og hvordan?

Vi kan veilede deg i hva de forskjellige selskapsformene innebærer i henhold til skatt, merverdiavgift, hobby- eller næring, ansatte og risikoer.

Vi utarbeider også stiftelsesdokument, vedtekter og etablerer selskapet.

Vi kan også bistå med å utarbeide en forretningsplan. Dette er noe som alle nystiftede selskaper bør ha for å kunne planlegge hva behovene er og utfordringer man kan møte på.

 • Behøver jeg lån?
 • Skal jeg søke om leasing?
 • Budsjett?
 • Risikofaktorer?
 • Hvilken selskapsform skal jeg velge?

Dette er noe av spørsmålene som bør vurderes før man etablerer selskap og vi bistår deg for å finne den rette løsningen for deg.Regnskapssystem

Vi tilbyr PowerOffice Go som vår hovedsystem der vi har meget god kunnskap om systemet, integrasjoner og alle funksjonaliteter. Vi hjelper deg med å finne de beste løsningene for akkurat din bedrift når det gjelder funksjonaliteter.

Vi tilbyr også Tripletex som regnskapssystem til kunder som allerede er etablert i systemet eller ønsker dette der vi også har meget god kunnskap.

Vi bistår med overgang fra annet regnskapssystem, og flytter regnskapet ditt over uten at du behøver å tenke på noe.